موارد قابل توجه قبل از اخذ نوبت اینترنتی :


1- بیمارانی که برای اخذ نوبت به اخذ معرفی نامه نیاز دارند ، قبل از اخذ نوبت معرفی نامه خود را از بیمه مربوط به خود دریافت نمایند .
2- از تاریخ اعتبار دفترچه خود اطمینان حاصل نمایید بعدا اقدام به اخذ نوبت نمایید .
3- از از وجود برگه خالی در دفترچه بیمه خود که مخدوش هم نباشد اطمینان حاصل نمایید و بعدا اقدام به اخذ نوبت نمایید .
4- لطفا قبل از اخذ نوبت ، شماره کارت بانکی و شماره CVV2 و رمز دوم کارت بانکی خود و همچنین شماره بیمه خود را آماده نمایید .
5-توجه داشته باشید زمانی که نوبت یک پزشک تکمیل شده باشد در سایت برای شما نمایش داده نمیشود. و باید در زمان دیگیری به سایت مراجعه نمایید .
6-توجه داشته باشید که این فقط نوبت پذیرش شما برای تحویل مدارک و بیمه خود به پذیرش است و نه نوبت پزشک .
7- برای اخذ نوبت اینترنتی مراحل زیر را انجام دهید :
مرحله 1 : بعد از ورود به سایت نوبت دهی پزشک و یا تخصص مورد نظر خود را انتخاب نمایید
مرحله2 : زمان مراجعه خود را انتخاب نمایید
مرحله3 : وارد درگاه بانک شوید و هزینه خود را پرداخت نمایید
مرحله 4 : شماره پیگیری را در یادداشت نمایید و بعد از مراجعه به درمانگاه این شماره را در کیوسک نوبت دهی وارد نمایید
و قبض خود را دریافت و دفترچه خود را به پذیرش تحویل دهید تا نوبت پزشک به شما اختصاص یابد .